ARXIVO DE PUBLICACIONES ANTIGÜAS


Recopilació dels treballs de la Tira Kósmika
publicats enguany entre últims de juliol i novembre ,
a més dels dos darrers que no van arribar a veure la llum.
No0 Bonbon dia Terrassa! Es va acavar l'Exibeix-te , promogut pel Col-lectiu Terrassa Acció Creativa. Va tenir una participació relativa, però amb caliu, i marcant pautas; aixó m'he n'ha fet pensar i m'hidecidit aportar el meu gra, encara que s'hagi endarrerit per questions tècnicas, posant-hi en marxa una idea plantejada fa molt de temps.
Fer una publicació per exterioritzar reflexions i apunts referents a fets que sucseixen al nostre voltant; uns ens concerneixen, ens afectan, daltres no tant o gens, peró son actualitat i forman part d'aquet món gloval.
Es tot un eventosapiguer practicament en temps realque passa a l'altra banda del món tenint en compte que fa cent anys encara mesura-vem las distáncies en jonades a cavall- ja comentzavem a anar-hi a 20 en Ford -T. 50 anys més i arriven a la velocitat del só, i ara , de sobta , a la de la llum.
Lo que asemos los mekanikos!!!
Tant que haviem trigat a sortir de les cavernas i en tres mil-lenis pasem de la primera fórmula matemática a l'umbral del Ciborg
Pero la Psikis evoluciona tan depressa? Amb tant d'enrenou hem oblidat que encara tenim les mateixes nessesitats i aspiracions que els
nostres avanpasssats , de base. I som casi tant mesquins com ells.
Llegint els diaris m'en vaig adonar que el Senyor President, l'Hono-
rable José Montilla, no parla gaire bé el catalá. Ho sento, però resul-
ta que cap als 60-70 a l'escola pública era molt dificil estudiar cata-
lá, i els nois comentzaven a trevallar als 14 anys, si no avans. Treure
estudis a més ,kin logro, i aprendre a defensarse 'n parlant i escrivint
-ho nomès llegint textes bilingües, no serveix d'escusa, potser, peró
es mereix un respecte. Tant de respecte com l'Estatut nostre per part
del Govern Central.
Educació ciudadana:
Discrepeu! Pares i mares, objecteu ! Si us plau. Estem en DEMO-CRACIA i es pot fer. Las lleis no son perfectas i es poden millorar
Al cap i a la fi la intenció es donar unas Normas de Convivencia i potser uns principis per ensenyar respecte social. Quina escola fil-l so- fica promou el programa? This is question
Podem adorar al Sol, Déu Alá, Buda o ná ;
Peró vinguem d'a on vinguem , les persone humanas tenim les mateixes nessesitats:
Menjar, dormir, trevallar, i...si també follar.
Eso es todo amigos!!!
us fare arrivar en proxims goteixos de vi-
da una adrreça de G-mail per recollir les
vostres propostes
El especial Obama, y el Nº 6 Educació no han sido
publicados por motivos personales y en estos momentos
estoy preparando una Epoca II que verá la luz próxima-
mente con cambio de logo
. Juan Perillas Band es un apodo obtenido en los
tiempos de “músico de rock” y aun lo sigo usando.
Espero/deseo que haya resultado amena la lectura de
este recopilatorio.


A on nem a parar quand morim? SomEnergia, Essers de Llum i la nostra força torna a algú lloc.
A l'espai obert? A un racó d'espera fins que es torni a materialitzar?O simplement s'esvaeix com fum dins el Plasma de l'Univers? Sigui com sigui no ens extingim pas. L'Energia no es destrueix; recordeu? Aixó en el plánol de l'Esperit. Pèro i el planol fisic?
Mentre hagi un record present n'hi existim al cor d'algú. Som vius en certa manera.
Ens puguem comunicar amb l'altra part del món, i fins i tot amb léspai i no puguem
optimitzar el missatge del cervell a les cèlules per imped ir una malformació;
evitar aquesta plaga -el Cancer -que ens maleeix en aquets temps de stress i alimentació adulterada per la quimica.


HOMENAJE

Doblan las campanas
tañen con dolor alguien nos deja
va a una vida mejor
se lleva su sonrisa
y su dulce canción
pero sigue viva
nos deja su resplandor

A Mayte que acaba de irse.
SUPLEMENTO ESPECIAL


Bueno! Akesta es una publicació de karáter informal, i , per tant fa servir un llenguatje informal, kom d`estar per cassa; es molt possible ke fereixi sensibilitats.
El que aqui s´eskriu es kom parlar amb el pare, la mare, o qualsevol amic dels de debò. Amb tota la veracitat possible. Ohmm!
No ú 1
AAghh!!! Ké kaló!!
En arrivar l´agost ens va invadir una onada d´aire africá, suman-se a d´altres focus d´escalfament social {residus de la krrispació, el toxo retalleurat, el koi `Estatut} o sigui, tot ta kalent.
D´aqui deu anys no ens fara nosa si fa fret ó xafugor, doncs ja será viable i un fet el que ara per ara és un show de laboratori; dún raig de siringa surten , amb un electrode per condensar, deumil fibres téxtils-nanofibres-inteli-gents: termoreguladores, antimi-crobians, repelents de tacas, he!
Axó succeeix a Terrassa, Si , aTerrassa! ,que dins del marc de la UPC i sota la direcció del Dr. Arún Naik s´esta portant a terme per evolucionar els models pro-ductius. Tot un repte.
Ara son vacances i tot está molt relaxat, es l´estiu; ja fabriquem menys brossa i més aturats. Ojo! No ens deixem qu´ens apliquin la fòrmula de economitzar á base de retallar ajuts socials com demana algú! Es una mena de frenar l´E-conomia i tindre pedras per llan-tzar al sostre dels altres.
Ja estem prou fotuts dés-qués va assolir l´€. Ke les cincmil feien el ke fan 50 i son 30 nómes.
Doncs la bombolla ja fa dos anys que trontolla, i s´ha mantingut a base de –estilo espanyol- parxe sobre parxe fins qu´han comen-çat a esclatar escàndols urba-nístics a tot arréu. Tenir una piscina en un paratje protegit és un mal menor. Voler vendre dúes vegades els terrenys de Terra Mítica una trastada. I la meva hipoteca! Si em venc la cassa no m´arriva per cubrirla , i després qué? M´en´hi vaig amb els pares? O li dic al banc qu´em compri el pis i m´el llgui?
Quins pogrots!
Aquí, a Catalunya, hem passat aquest estiu per dos terratre-mols, un eclipsi de lluna i la pi-xada per part del Govern Central d´uns acords polítics que ens donava una certa capacitat d´auto administració {mal precedent}. La causa(qué podem pensar) no es altre que un moment económic dolent i la presió dels poders fàctics UGL.
Pero el model autonómic tat menyspreat per tot-hom ens el van copiar els més recalcitrants!
No es cuestió de posar a ningú contra las cordas, sino de trovar acords quéns permetin avançar en models d´autogestió.
Pel fet de ser persona Humana tenim dret a viure, sense dis-tinció de raza ni confesió i, aqui es trevalla dur. Som molta gent i manquen hospitals, trens, col-legis i autovias not-pèage.
Vull fer un trevall més concret de lÉstatut.
La nit és molt fósca
i...aixó ? aquest punt?
Un punt de Llum!
N´hi ha vida !
N´hi ha Esperanza1
Se busca: korrektor de textos
Vers´atil en idiomas et dialek-tes .


No-2 Aqu´EST ATUT !!!
Mira que las pasem magras els catalans!!
Després de tants atacs i descalificacions per part de tot-hom, i tota la campanya fins arrivar al Referéndum
ara ens volen posar entre la espasa i la paret lligat el
acord financer a la votació dels Pressupostos Generals.
1er- L´elaboració va ser una mena de lluita ideologica
2on-Vem tindre de petir els insultos d´altres CC AA i
dels estaments religiosos .
3er- A última hora es fa fer un pacte á la trastenda que
ens lliga de peus i mans.
4art- Ara ressulta que tot-hom vol un model similar ,
sobre tot en el que respecta á la financiació
5é- Després de donar una data límit per signar l´acord,
amb l´esusa del mes d´agost ,volen enrederir aquest per
fer-ho.coincidir amb els PP GG.
Tenint a la dreta açexant, no és gaire intel-ligent posar a prova las lleialtats del nostre Govern. Ni jugar amb la confiança d´un poble que vol uns governants progressis-
tas que sàpiguen respectar accords i donin facilitats per
al desenvolupament económic i social.
Aquest país es un dels motors de la Economí de la Nació i en tot aquest temps d”´Autogovern” els recursos
per infrastructuras eran molt limitats.
Ara els galleces es queixant perqué els diners pel seu AVE venen cap á Barcelona. Koi!! Acavem aquest i després farem l´altra!! O... Continuem amb lo de tota
la vida “ Parxe sobre parxe”
Hem entrat en una época de recessió ,no es pot negar,
qu´a més s´ha volgut ocultar un pareil d´anys i aixó fa
que costi més trevallar en nous accords económics.
Compte amb els pactes a esquenas dels demés, enca-
ra que siguin amb bona intenció, i a veure qu´ens diu el senyor Solbes ara amb l´overtura del nou curs. Si el riu no raja no n´hi han peixos.i per lo tant res per repartir.
Moltas cossas a l tinter , per mancança de medis, i algunas cossas mal expresadas , per mancança de savie-sa. Pero n´hi dit el que volia amb l´esperança que arri-
vi a tothom aquest petit resumen de la nostra situació.

J P B


EDITORIAL juanvenga@gmail.com
Bonbon dia Terrassa!! . De las vacances ni m´en recordo, i ja tenim mig assimilada la rentrée dels col-legis, bueno, moralment.
Aixì que ja podem tornar a parlar d´altres coses.
Bueno, primer farem una mena de presentació :
Teniu al davant una publicació de caire informal que
pretén , apart de recopilar i comentar temes actuals, re-
vifar velles costums i perlas de saviesa que estan quasi
oblidades i no deixant de tenir la seva actualitat.
En moments donats potser que fagi servir un llen-
guatje directe – no vull arribar a la vulgaritat- que pot
ferir sensibilitats, molt lluny de mi voler ofendre, però
ni hi han temes delicats, espinosos, i si es parla en cru
poden sonar forts. No vos espanteu que no es cap carta
blanca, tot hom diu a cassa alguna paraula grossa, no?
Estem vivint una època estranya; desprès d´un BUM
ens ve un puf que en aquest moment concret es a nivell
mundial; tant especular amb el sostre qu´ens guareix, i
se n´ha fet insostenible, n´ha fet fallida. S´ha intentat a-
guantar un parell d´anys pero d´ultimas ha estat més gro-
ssa. Ara els bancs tanquen l´aixeta i pel fet que la ècono-
mia funciona amb xifres, es paralitza. A més tant maxacar
llibre mercat i en veures-las magres “ la tornada a cassa del fill pròdig” qu´ells tutelin els governs.
Amb això no hi podem fer-hi res, ens queda molt lluny, el que si está al nostre abast i de veritat que es una
riquesa es la saviesa acumulada per generacions de cam-
perols i gents de tots els estaments que forma part de la nostra càrrega cultural, i no podem deixar de banda si
volem mantenir una salut mental i espiritual per afrontar
els temps difìcils. No es tracta de fer marxa enrera, tot el
contrari, estem en la era del reciclatje! Doncs reciclem tot
allò qu´ens dona saviesa i força!
Heu sentit parlar de las Ancianas De La Tierra?
Son un col-lectiu de donas grans que a més de portar molts anys á aquest món tenen coneixements arcaics i els volen estendre per ajudar á la Madre Natura a suportar aquest món de bojos. Em perdut molta cultura de super-vivència i armonìa amb el medi ambient, pero ja ve de llarg i costarà moltissim retornar a un mínim d´equilibri.
Hauriam de reciclar molts coneixements qu´ens torna-ria un alè més joios a dins d´aquesta jungla materialista
Ja veieu que una tira no dona per posar gaires coses, i si veieseu la pantalla à on escric us adonariau que ca-da vegada surten menys ratllas sota les paraules.
Ja vaig dir ,parlant del President Montilla , que tenir un català après a correcuita en textos bilingües no es pas una excusa, però es mereix un respecte. Que m´en puc aplicar el compte?
Als anys 60-70 , a més del castellà ,per descontat, es podia estudiar francès –gracies- à la pública, els textos
bilingües i una miqueta de gramàtica francesa son la meva escola. Ja aniré aprenent!
Segueixo; tots estem d´acord –es veritat, no? – que la ciència ha avançat molt aquest últim sécle, i en cues-tió de salut tenim remeis per á quasi tot. El problema es que de seguida t´omplen de fàrmacs i aviat ens conver-tim en una mena de drogodependents perque aquets re-meis interactúan amb tots els conservants que portan els aliments. Es nessesari tant uns com els altres pel rit-me de vida qu´es porta avui en dia. Per tant no puden anar de cara a una medicina més natural qu´estudii les causes ni a una alimentació amb productes sense adi-tius, o sigui, estem lligats pel progrés. Ens menjem la cúa? Els remeis de l´ávia van molt bé amb sìntomas
lleus i a més ens donen resistència per que netejan el nostre organisme, aquesta màquina tan perfecta.
En alimentació, la anomenada ecològica es fa amb abonos naturals i no té sustáncies estranyas en el seu processament; però es més cara al mercat i una de las causas es la seva producció més limitada.
Com a ciudatà del Món no hi entinc per què es pro-dueixen aquestas rivalitats per cuestions de haver-hi nascut en un lloc o altre o pel tema de la religiò.
Encara no hi anem a la velocitat de la llum però ens comuniquem amb l´altre confí del món , i la economia
es gloval. Mentre tant continuem essent tribals amb de-fecte, per que no hi tenim en compte els consells d´an-cians . Antigament, el guerrer més fort era el cabdill en las lluitas, però el poder polìtic era en mans d`ells.Bue-no, a partir dels romans ja es va a començar a fer d´un altre manera. No oblidem als s´avis !
Religió: Déu es per tots, li anomenem com ens doni la gana. O sigui , cap confessió té la absoluta veritat. El motiu de las religions es donar-li una forma a las creen-ças dels fidels , i un suport moral- que la Ètica es una altra qüestió- que conforti las sevas feblessas . No un estandarte de guerras.
La Educació Ciutadana es nessesària per recuperar unas reglas de urbanitat qu´hem perdut a base de anar-hi massa de pressa per la vida. Ara, cada vegada més, veiem gent de molta diversa procedència. Doncs aques-ta es una ocasió d´or per crear una convivència efecti-va entre diferents tipus de gent.
Baixan-te de les teves sabates te’n adonas qu’ets com
qualsevol altra criatura que hi viu en aquest planeta.
Ohmmmm!

No. 3 S´akabat l´estiu !
Bonbon dia Terrassa ! Ves per on qu´ens trobem amb un nou curs escolar, recuperats de la depre post-vacances i amb el cinturó ben estrenyit. Ja ens amenaçen amb vaga de professors i una Llei d´Edu-caciò que fa pó .Bueno, sempre es discrepa quan surt una llei nova , peró es la única manera de fer afinacions per millorar-la. Mentre tant la economia trontolla i per evitar-ho certs Governs injectan diners als bancs per espantar el fantasma del crak.
Això no es ètic! Pero es necesari pel bé dels mercats. I per evitar una fallida com la d´ara 80 anys. Té guasa , els bancs fan el negoci, i
en girarse la truita ha de pagar tot-hom las perduas; i, els guanys a òn
han anat? Especulació i altres herbes .
Diuen que aqui es parla massa de política, no es veritat, pero en
parlar de temes econòmics i socials s´esdevè en politica sense voler
perque va tot lligat i heu d´entendre que exposar una visió de caire
ample comporta exposar totas las facetas de cada assumpte.
Heu vist quin accident més tràgic ha sucseit a Barcelona ? I tot
per la poca paciència dels conductors que van a la seva. sense adonar- se que si el trànsit va malament ells també es perjudican. Es com el treba-llador que fa malament la seva feina, perjudica a l´em-
presa i fa perillar el lloc de feina seu i dels altres.
El transport Públic es un bé de tots i es mereix respecte de veriatt Aquestas donas no havien fet res i han petit las consecuencies, el meu condol amb tristesa , I també per aquesta altra víctima de la bar-barie d´uns inadaptats, Prou de violència i deixem parlar a las urnas,
que ja fa més de trenta anys que hi son a l´abast de tot hom!
Altres temas: El perill ve de Rússia? En desfer-se el gel del Àrtic
s´está alliberant una quantitat de gas meta que es trobava empresonat
entre l´aigua i el gel; sempre plou sobre mullat!
Potenciar una agricultura més natural i respectar els cicles de la na-tura a nivell global estaria una victòria sobre la degradació que estem ocasionant al nostre planeta. Per què rebaixan incentius á las energías renovables?Si som dependents en aquest sentit i el Sol ens companya amb ganas,! i no paga impostos! Por dióh que nontiendoná!
Què us sembla el que volen fer amb las putas?Aquestas personas que trevallan oferint sexe, que ves a sapiguer per quin motiu han anat a parar á aquest món. Servirà de veritat per combatre la explotació?
Tot hom té dret a guanyar-se el pà amb dignitat; i a tenir un sostre sense manillevarse per sempre, i a... axó que es’ Econòmic? Social?
Politic? No estic pas confós , només m´ho plantejo.
Salut: Es temps de vacunarse contra els refredats; a pagès, comen-çan amb brous ben carregats de gra i verdures , a més del greix ; els fruits secs disminueixen las mucositats i augmentan les defenses de l´organisme. Suc de taronja només llevar-se , yogurth pels postres i de tant en tant camomila i farigola per netejar els budells i la sang. Es que tant paracetamol no deu ser gaire bo pel fetge i pateix l´estomac.
Perilla la Entesa Catalana pel Estatut? Si el que cercan es un Be Comú hurien de lluitar més per aconseguir un bon consens en comptes de perseguir posar-se la medalla aquets senyors que hem votat entre tots, penso jo. Però, es clar, no hi tinc ni idea de com funciona això de fer lleis i debatir a les Càmaras.
Bueno! Continua essent un plaer adreçar-me a vostès si em voleu fer algun comentari us podeu dirigir: á : juanvenga@gmail.com

JPB

No. 4 Éssers Humans
Encara que vagi una mica tard haig d´exposar aquets fets i altres pensaments
Què ens passa? Encara no hem evolucionat prou?
No aconseguim allunar-nos de la barbarie i el troglodi-tisme .Per raons incomprensibles transformem un es-pectacle es-portiu en una tragèdia amb tota mena de agresions i desmans
El meu sincer condol al esperit espotiu pels tristísims fets
produïts á l´últim derby futboler barceloní. El partit de la Con-
cordia- fin de Festas de La Mercè, clausura de l´estadi pel Es-panyol- que pudia haver-hi estat es va convertir en mostra de barbarie. Responsbles? Tot hom. Que algú vulgui fer mal amb aquesta dedicació demostra que encara ens falta molt per arri-var á un grau de civiliçaciò real.
Quand una persona sent els colors de tot cor i en el fons de la seva ànima, va a mort per defensar-los, però en aquest cas la situació era anar a ofendre, i pregonat. Vergonyós.
Al dia següent, á Madrid la policia enxampa un grup de se-guidors del Sevilla carregats de bats de béisbol, navallas i ben-galas. O sigui, volían fer-hi la mateixa. No han de ser menys!

Girem la moneda i veiem un altre aspecte.
El Síndic de Greuges n´ha tingut de cridar l´atenció en un fet que de un i dos. La famosa Llei de Dependència té una fa-llada grossa: No van crear á la vegada els mecanismes per apli-car-la i es trova la gent que no té assistència. No fa el servei a-decuat en no tenir personal ni infrastructura preparats. De pri-meres la burocàcia per assignar els ajuts, i tot seguit personal que tingui cura de qui ho nessesiti. La fil.losofia del parxe so-bre parxe al més puro estil.
Us imagineu que per sortir de la crisi fagin la bombolla ur-banística á la Lluna? Ara sería més fotut, doncs a més de russos i americans, a l´espai ja hi son els xinesos i els indis( de la In-dia) que tenen potencial per posar satèlits en órbita.
Mentre tant a la Terra encara som troglodites, amb corbata.
Com es faria per racionalitzar una mica el món dels nego-cis? Que no sigui tant Killer i dongui abast á l´augment de po-blació i l´allargament de l´esperança de vida ( més de vint anys en questiò de mig sècle) que per viure no fa falta gran cosa!
Ganas de gaudir i estima pels altres, que aixì aconsseguirem que ens estimin a nosaltres!
Inmigració: Es prou trist tenir que deixar enrera la teva terra, la teva gent per anar-hi a guanyar-te el pa a un pais es-trany, i trist també veure-t´hi rebutjat allá on vagis.
També es molt penós comprovar que en comptes de vol-ger-se integrar es fan forts en els seus costums i avans d´inten-tar comprendre el primer que fan es dir : Racista!
Dins de aquest maremàgnum de gent, n´hi ha un grapat de persones, però essers humans hi som tots i ens mereixem trobar el nostre lloc á la Vida.
Atentament
J P B
juanvenga@g-mail.com


N.o 5 Religions
Porto una estoneta silenciós oi que si?
Aquest serà un monogràfic amb un tema força delicat.
Al continent asiàtic sembla que ni hi a una persecució al
cristianisme, una miqueta allunyat de las sevas tradicions i ,
representant de la cultura del primer món que els ha estat ex-
plotant tant de temps i continua fent-ho. Què es pot pensar d´un europeu convertit a l´Islam? Doncs jo crec que el ma-teix d´un indi o un xinés cristians. Á l´Arabia i Nordest d´A-frica si que n´hi havia ja desd´els començaments i encara es pot veure estrany, son com illots á aquellas terras.
Per que las religions es van inventar en uns temps molt llu-nyans per donar un suport moral i de creure à la gent amb la intenció de construir societats estructurades; la base dels di-ferents pobles del món. Recollint tradicions i saviesa més o menys metaforitzada per donar una cohesió y unas senyas de identitat particulars. Al principi tenian un déu per cada cossa i la feina era més repartida. Ara el mateix Déu es pels catò-lics i pels diferents cristians( evangelistes, mormons, luterans i altres) No estic pas equivocat, no? I casi diría que altres l´a-nomenan Alà . És de bojos, doncs portem dos mil.lenis ma-tans-ne uns als altres pel mateix Déu. Kollons!!!
La meva és la Veritable Fe i tot hom la te que assolir.
Craso error. Els radicalismes son un pal a las rodas de la Evolució Humana. A veure, Déu – La Energía que mou l´Univers – es per i de tot hom.
Proposta: Per què no fem una Pan-religió que suavitzi aquestas diferèncias ?
Potser als líders religiosos no els interessa pas. Doncs una mena de ONU de las religions. Potser sona massa infan-til, pèro si escoltesim més als nens la vida serìa més dolça.
Això no desdiria a ningú, tot el contrari, i els hi donaria altra cobertura i més força moral.
Des d´el meu humild punt de vista, laic i humanístic som tant éssers humans el Home com la Dona, cristians, jueus, is-lamistes, budistes, animistes ( bueno, els caníbals son , pot-ser ,una mica fastigosos) ; tots criatures de Déu. De tot n´ha d´haver-hi á la vinya del Senyor, oi que si?

I ara un petit Homenatje a MARTA
El Ninot está dessolat, a òn ets Reina?
Per qué ens has deixat? Potser no et merexiam potser t´esperavan allá Bon viatje amiga
Et trovarem a faltar el teu bel rostro
El sencill somriure i dins ta mirada esmeralda
La teva Ánima Grand la teva humild Grandiositat
Si no oblido aquest somriure , una mica,
Sempre viva hi serás.
Bon viatje Ninet que al Cel Seré la Pau trovarás

T´estimem.,
JPB juanvenga@gmail.com

Latirakosmika.blogspot.com
No.6 EDUCACIÓ
Enmig de tota la parafernalia dels medis al voltant de la crisi, estan sucçeint d´altres i no s´els hi fa gaire cas.
Revolta d´estudinats: Tancats als campus en protesta per l´aplicació dels acords de Bolonia, que canvia el sistema de ca-rreres universitaries i promou una zona europea de validació de
estudis i títols . Per què ? :Si ja tenien uns plans per portar-ne a terme les estudis, això ja no val; a més som reacis a canvis.
En principi, el canvi es per millorar el sistema, al permetre fer las diferents etapas allà on sigui millor el nivell d´ensenya-ment, i uni-fica criteris a tota Europa en títols universitaris. La inversió necesa ria per posar-ho en marxa –quin problema els diners- no te res a veure amb las partidas que el Govern te des-tinades. En aqu país l´ensenyamet es el Germà pobre de la familia. A altres països els estudiants tenen assegurada certa capacitat de fer en tenir subsidis per vivenda i trasllats obvis en el seu pla d´estudis. I compte amb els que travallen per pagar-s'els que tinguin temps per tot. Tenim universitats qu´estan fent una tasca de investigació important, i ha de ser l´iniciativa pri-vada qui promogui per que manquen medis.
Ara parlaré de la base. El jovent está pujant amb una man-cança de cultura impresionant. Per exemple: si estudiesin his-toria de ben petits, la podrían prendre com un compte i tindrian més compren-sió de molts fets i d´altres culturas. Altres mate-ries també han petit els efectes de tants canvis de Lleis de Edu-cació, doncs els últims anys han estat una mena d´experiment per part dels Governs en canviar de signe polític que només ha portat desorientació i perdua de qualitat. Els mestres n´han per-dut tota autoritat, les matèries s´han buidat de contingut, i els alumnes – personalitats en formació –empenyats per la pressió mediática valoren més la popularitat que la capaci-tat d´estudi. Sempre ha estat mal vist el típic empolló, però el nivell mitjà de coneixements i esforç era sensiblement més alt. Tenint en compte que cada vegada ens saturen amb més informació quo-tidiana, glovalització mediática, la cual en un 75 per cent es pur tafaneig superficial, hauríem de fer un alto subito i pre-guntar-nos quin sentit te sapiguer tant dels altres si em perdut de vista el nostre esperit, anem a les fosques per que ens en-lluerna tanta vistositat del no res.La funcionalitat de las matè-ries acadèmicas va relacionada amb la cultura social i els va-lors étics que en conjunt composan la educaciò que rebem als col.legis Desde sem-pre, i vui dir tota la vida, s'ens a educat en masa, o sigui, ser iguals ens unia i cohessionava ; ara la realitat cultural és molt diferent, i qui es va educar en aquella fil.loso-fia, casi tothom, ja per natura ho té magro per assolir que tot canvia. D'una banda assolir que som persones tant homes com dones, i ni hem de mostrar superioritat, ni elles supra- pujarse que al fer-nos sentir inferiors posan en perill la entesa de sexes i aixó es tradueix en violència.
Dátra banda tenir ben clar que pel fet d'estar viu ja tens un dret inalienable i tots som persones neixim a ón neixim i parlem com parlem.
Latirakosmika.blogspot.com Ës una altra versió
d'articles d'opinió feta en castellá. Visiteu-la!
Atentament JPB

J P B

Ja se que no està bé posar certas
paraulas, son lletjas. I està bé ?
Matar en nom de DÉU?
ESPECIAL OBAMA
El que acaba de passar als EEUU és una petita mostra del que necessita aquest planeta. Un canvi dràstic en la manera de fer, sobre tot en Economia, que és el regent de tota l´activitat.
Ha sortit elegit un president de color, una persona que , dins del seu discurs s´esdevè progressista, vol abanderar un canvi i modernitzar l´essencia de aquella nació.
Moltas expectatives, massas potser, n´ha generat i a veure al terme del seu mandat quina part dels seus objectius n´ha po-gut portar a terme. Penso que amb una tercera part ja es poden donar per satisfets ell i el seu equip.
Els politics tenen un estret horitzó marcat pel poder econo-mic i las directrius de la nació. Això els manslliga per evitar forts descalabros, però també impideix una evolució massa ra-pida en moments, mai li marxa de las mans á l´oligarquia.
Recordeu els Kennedy? El primer va aturar la crisi dels mi-ssils, peró el pas següent, parar la Guerra Freda, no li van dei-xar. El segon volia aturar la guerra de Vietnam i li va costar la vida, també. El Senyor Felipe Gonzalez deia NO a l´OTAN...
Als tres dies de jurar el càrrec el van cridar de Washington , i el president Reagan li va llegir la carteta. Resultat: Varem en-trar a l´OTAN , i a més á la CEE i per la porta gran gracies a la seva valia. En resum,Benaurat Obama, fes el que t´has plan-tejat sense perdre de vista els que t´han apujat.
CRISI, que fer-hi? De primeres injectar diners als bancs, pobrets, tot aquest temps guanyant calés i ara que no raja, l´Es-tat els salva. Després l´automovil , que ara no en venen pas.
Doncs á la cadena alimentaria del consum, si el ciudatá de a peu no consumeix, s´aturan els mercats i l´activitat economi-ca; amb el sistema d´ara, en repuntar una mica el consum, es
dispara la inflació per que els especuladors volen fer la seva sense pensar en la comunitat. Llibre mercat. Per aquesta, els bancs no donan més facilitats als consumidors i PYMES, un
petit favor á la societat.
Per què la cimera del G-20 ha estat tan pobre de resultats?
En primer lloc, el fet de celebrar-la avans del relleu presi-dencial nord-americà deixa poc terreny per treure acords fer-mes, i per tant s´ha limitat a plantejaments i acostament de postures. Es a dir un sondeig mutu. Es deixan sentir veus de-manant una revisió a fons de tot el sistema bancari i de mercat que precisament son els que portan las economias més febles de cap; però els capitals que manegan els tira-ronsa de la borsa no es deixaran fiscalitzar per cap govern. Si en temps de bona ratja no van disminuir els nivells de pobressa, ara està molt més dur per la tropa de a peu. El fet es que haurem d´esperar a l´inici del nou Govern nord-americá i veure com vol modular el canvi en la gestió bancaria, la covertura social i política ex-terna d´aquell país desitjan que faci un efecte dominó que ens afavoreixi al reste del Món. Només el fet que s´enfoquin de un altra manera les questions mundials ja serà un gran guany.
Ohmm!!!
Atentament
juanvenga@.com
latirakosmika.blogspot.com

.blogspot.com

Las gaviotas tornáronse grajos O simplemente. Siempre fueron kuklillos

Resulta que los Señores Políticos del Partido Patalear, en vez de aclarar los hechos – colabo-rar con la JUSTICIA – para dar una imagen de limpieza, se ponen a desviar la atención hurgando en la posibilidad de error de sus acusadores. Como humanos e imperfectos siempre hay posibili-dad de errar, hay equivocaciones, faltas leves, faltas gaves y delitos.Igual que en Krónika de una muerte anunciada, se destapó algo que todo el mundo suponía, porque , a ver, quien se ha sorprendido de todo este tinglado que afekta al P P , pregunto.
Ya de por sí, es bien triste, hay muy poca fe en los políticos; también hay cosas que no es ne-cesario verlas, se huelen; y todo este seguido de noticias tan enfocadas en un grupo político, que ya había protagonizado otras antaño – muchas de ellas de pequeño calado , pero yo recuerdo la alusión al Sr. Camps ( Xé!) y Terra Mítica que sospechosamente quedó en ei aire y otras más- de las cuales en ninguna se llegó a depurar nada; tanto es así que aplicarle la presunción de inocen-cia se hace harto difícil. Es necesaria una aclaración : En todas las formaciones políticas hay per-sonas que actúan por convicción – sienten los colores – y gente que se arrima para hacer hacien-da. En la imaginería popular – de pueblo – ya sabemos qué representa un político, por desgracia.
Veamos, se produce un escándalo a partir de espionaje entre miembros del mismo partido, la facción dura , Gobierno autónomo, y la facción mas demócrata , Alcaldía. Entre el guirigay de acusaciones cruzadas, incluso asoma una organización parapolicial que han silenciado luego, de-ciden montar una comisión de investigación. De pronto , no creo que tan de pronto, el Juez Gar-zón empieza a mover hilos y saca a flote la trama que va desde municipios de Madrid hasta la Comunidad Valenciana. Mira , el presidente de la citada comisión tiene que dimitir poque está siendo investigado en esta trama.
Aparte, qué oscuro motivo impulsa al alcalde de no sé que pue blo de Jaén a invitar a una cacería al Señor Ministro Bermejo, el mismo día que al Señor Juez Garzón? Les pondría escu-chas en las escopetas? Esto huele. Con el corazón en la mano y sin sentimiento partidista – objetivamente – que cada cual exprese , o se guarde , su opinión